Energia uusiokäyttöön!

Nimensä mukaisesti poistoilmalämpöpumppu (PILP) ottaa energiansa talosta poistettavasta ilmasta. Pumppu siirtää lämmön rakennuksen muihin tiloihin puhallettavaan tuloilmaan, lämpimään käyttöveteen tai vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän käyttöön. Poistoilmalämpöpumppu vie vain vähän tilaa ja kaikki osat ovat sisätiloissa. Pumpun käyttökustannukset ovat pienet verrattuna muihin lämmitysmuotoihin.

Ilmanvaihtokone

Poistoilmalämpöpumppu toimii samalla myös ilmanvaihtokoneena. Pumppu toimii hyvin, kun ilmanvaihto on tehokasta. Mitä enemmän talossa on päällä eri sähkölaitteita ja valoja, sitä paremmin poistoilmalämpöpumppu ottaa energiaa talteen. Kun energiaa säästyy lämmityksessä, voi muita sähkölaitteita, kuten kuivausrumpua käyttää huolettomammin.
Yleisin energian talteenottoratkaisu
Nykyisten rakennusmääräysten mukaan sisäilman pitää vaihtua kokonaan kahden tunnin välein, ja jopa 30 % poistoilman sisältämästä energiamäärästä tulee ottaa talteen rakennuksen lämmitystä varten. Yleisin talteenottoratkaisu on silloin poistoilmalämpöpumppu.
Edustamiamme poistoilmalämpöpumppuja ovat esim. Scanofficen tuotteet.